هرگز در تیمی جز یووه بازی نمیکنم

خبرنگار: مدیر

مارکیزیو در آخرین مصاحبه خود گفت: “هرگز پیراهنی جز پیراهن باشگاه یوونتوس رو در ایتالیا نپوشیدم. تنها پیشنهاد تیم های خارج از ایتالیا رو بررسی کردم.”

عشق بدون قیدوشرط به تو بی‌دلیل نیست!