به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس در ایران – تیم فوتبال زیر ۲۳ سال یووه در دور یک شانزدهم جام حذفی ایتالیا با تیم پروورچیلی بازی خواهد کرد

لیست بازیکنان فراخوانده شده:
۱ نوکی
۳ کوکولو
۵ موراتوره
۶ پترس
۷ لانینی
۹ موتا کاروالیو
۱۰ بلترامه
۱۱ اولیویئری
۱۳ موله
۱۵ توره
۱۷ زاناماکیا
۱۸ دی پاردو
۱۹ رافیا
۲۰ بروآتو
۲۱ کلمنتزا
۲۲ لوریا
۲۴ فرابوتا
۲۵ راینا
۲۷ هان
۲۹ فردریکسن
۳۵ آلچیبیاده
۳۶ گربی