به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس در ایران – تیم فوتبال زیر ۲۳ سال یووه در هفته شانزدهم به مصاف تیم کومو خواهد رفت.

لیست بازیکنان فراخوانده شده توسط پکیا:
۱ نوکی
۲ اولیویئرا روزا
۳ کوکولو
۵ موراتوره
۶ پترس
۷ لانینی
۸ پرتانووا
۹ موتا کاروالیو
۱۰ بلترامه
۱۱ اولیویئری
۱۳ موله
۱۵ توره
۱۷ زانیماکیا
۱۸ دی پاردو
۱۹ رافیا
۲۰ بروآتو
۲۱ کلمنتزا
۲۲ لوریا
۲۴ فرابوتا
۲۵ راینا
۲۷ هان
۲۹ فردریکسن
۳۵ آلچیبیاد