بیانکونری در زمین کونتیناسا جهت آماده سازی برای بازی شنبه شب در سری آ مقابل لاتزیو حاضر بودند.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس در ایران – این تمرین شامل یک بخش گرم کردن بود و  بعد از آن تمرینات تاکتیکی توسط مائوریتزیو ساری رهبری شد و در نهایت با تمرین شوت به سمت دروازه تمرینات به پایان رسید.

فردا صبح مجدداً بازیکنان به زمین تمرین باز میگردند.