لیگ قهرمانان جوانان – بازی ششم
ورزشگاه اورلیک هابرلند – لورکوزن
بایرلورکوزن ۰ – ۵ یوونتوس
گلها: گراکا ۳۹، سه نه ۴۴، پترلی ۴۸، سکولوو ۶۵، داگراکا ۹۳ (پنالتی)

ترکیب اصلی: گاروفانی، باندیئرا (فیومانو ۷۰)، انتزولین (کاپیتان) (ساوونا ۶۱)، لئونه (میرتی ۷۰)، ولاسنکو، ریچو، د وینتر، رانوکیا (تونگیا ۶۱)، دا گراکا، سکولوو، سه نه (پترلی ۴۵)
نیمکت: راینا، دراگوسن
مربی: لامبرتو زایولی

کارت زرد: د وینتر ۳۲
کارت قرمز: آژیل ۹۲

رده بندی لیگ قهرمانان:
یوونتوس ۱۵
اتلتیکو مادرید ۱۰
لوکوموتیو مسکو ۵
باری لورکوزن ۴

بازی بعد:
مسابقات قهرمانی – هفته ۱۲
رم – یوونتوس
ورزشگاه تره فونتانه – رم
یکشنبه ۱۵ دسامبر