از خبرنگاران، نویسندگان و هواداران علاقه مند به باشگاه یوونتوس در ایران دعوت میشود در صورت علاقه به همکاری و حضور در کادر نویسندگی کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس در ایران و به جهت گسترش فعالیت و پوشش تمام اخبار باشگاه فوتبال یوونتوس فرم ذیل را تکمیل کنند.

گفتنی است که اعضای کادر خبرنگاری کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس، در صورت لزوم میتوانند کارت خبرنگاری خود را از باشگاه فوتبال یوونتوس دریافت کنند و در مصاحبات با رسانه ها و نشست های خبری مرتبط با باشگاه فوتبال یوونتوس به صورت رسمی حضور داشته باشند.

شایان ذکر است که خبرنگاران و نویسندگان برتر که علاقه خود را در این زمینه اعلام کنند، کارت هواداری رسمی باشگاه فوتبال یوونتوس را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

هم اکنون فرم زیر را تکمیل کنید و منتظر برقراری ارتباط از طرف کانون رسمی هواداران یوونتوس در ایران باشید:

[wpforms id=”5636″ title=”false” description=”false”]