امروز ششم ژانویه سال ۲۰۲۰ آغاز یک دوره جدید در باشگاه یوونتوس خواهد بود.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – باتوجه به پخش شدن توکن های هواداری باشگاه یوونتوس، سران این باشگاه تصمیم گرفتند تا حق انتخاب و تغییر آهنگ خوشحالی پس از هر گل که از اسپیکر های ورزشگاه آلیانز پخش میشود را به هواداران خود بسپارد.

این نظرسنجی در ماه گذشته برگزار شد، گفتنی است که سرانجام قبل از بازی مقابل کالیاری در ورزشگاه آلیانز و در اولین بازی دهه جدید برای بیانکونری، نتیجه این نظرسنجی اعلام  خواهد شد و این آهنگ در ورزشگاه پخش خواهد شد.

حاضرید با لحن جدید تیم خود را تشویق کنید؟