برنامه آموزشی Fair People که توسط باشگاه یوونتوس ابداع شده است به عنوان تاثیرگذارترین متد آموزشی در فصل ۲۰۱۸/۲۰۱۹ سری آ شناخته شد.

“احترام یک بازی تیمی است” این شناسه ی افراد عادل است، این پروژه آموزشی که توسط باشگاه یوونتوس مطرح شده است امروز صبح بدست ویتو تیشی، رئیس بخش جوانان و دانش آموزان فدراسیون فوتبال ایتالیا لوح تقدیر گرفت.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – این متد آموزشی که در کنار اهداف باشگاه یوونتوس تدوین شده است، کاملاً به موضوع احترام اختصاص داده شده و از طریق آن، باشگاه یوونتوس برای اولین بار در سال گذشته وارد کلاسهای درس شد تا این ارزش ها را با دختران، پسران، معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی در تورین و استان آن به اشتراک بگذارد.

این برنامه که توسط باشگاه یوونتوس پیشنهاد شده است در سال گذشته بهترین مدل آموزشی برای جوانان بوده و مؤسسات آموزشی به عنوان بخشی از پروژه آموزشی “فوتبال و ساعات آموزشی” محسوب میشوند.

احترام، سرچشمه موفقیت افراد عادل است، موضوع اصلی که به شروع آموزش نوآورانه و سیستم تمرینی که توسط باشگاه یوونتوس پرورش داده شده است برمیگردد. این برنامه مشمول پیامد های مهمی همچون ظرفیت و ارزش تفاوت هاست. مدرسه و فعالیت های چند رشته ای آن تنها شاخصه های اصلی بودند که در کلاس و در خانه درس را به همراه دانش آموزان، معلمان و خانواده ها، برای پرداختن به یک موضوع همیشگی، مانند احترام در قالب یک بازی تیمی واقعی برگزار می کردند. این امر از طریق تقاطع تجزیه و تحلیل: نسبت به خودشان، نسبت به دیگران و جهان اطرافمان قابل آموزش است.

آمار ثبت شده و علاقه موسسات آموزشی ایتالیایی به بازسازی فوری سیستم آموزشی در سال تحصیلی ۲۰۱۹/۲۰۲۰، تایید کننده‌‌ی مسیر صحیحی است که باشگاه یوونتوس به منظور آگاه ساختن نسل های جدید از نقش خود با تمرکز بر ابتکار عمل در آموزش، پرورش و رشد شخصی برای آینده نگری در پیش گرفته است.