دیدار دو تیم یوونتوس – اینتر در تاریخ یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ پشت درب های بسته ورزشگاه آلیانز برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایتالیا مطابق با فرمان رئیس شورای وزیران از ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ مبنی بر “اجرای مقررات فرمان ۲۳ فوریه ۲۰۲۰، شماره. ۶، حاوی اقدامات فوری در مورد مهار و مدیریت اورژانسی اپیدمیولوژیک ویروس کرونا” تصمیم به برگزاری این بازی بدون تماشاگر گرفت.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – بدون تبعیض در مقررات خرید بلیط بازی ها – با توجه به خاص بودن وضعیت بین المللی – باشگاه یوونتوس در حال ارزیابی ابتکاراتی برای خریداران بلیط بازی هاست.