مطابق با دستور وزارت بهداشت منطقه پیمونت، فردا (دوشنبه ۲ مارس) موزه یوونتوس پس از تعطیل شدن از روز یکشنبه برای عموم بازگشایی می شود.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – این تصمیم که از سمت شورای وزیران (مصوبه نخست وزیر در اول مارس ۲۰۲۰) گرفته شده بود تصریح می کند:

با بازگشایی عمومی موزه ها و سایر موسسات فرهنگی و اماکن مذكور طبق ماده ۱۰۱ آیین نامه میراث فرهنگی، كه در مصوبه قانونگذاری از ۲۲ ژانویه ۲۰۰۴ شماره ۴۲ به آن اشاره شده است، مؤسسات و اماكنی که از روشهای پیشگیری و بهداشتی استفاده میکنند میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، مانند جلوگیری از تجمع گسترده مردم با در نظر گرفتن مقیاس و ویژگی مکان های عمومی و مواردی از این قبیل که بازدید کنندگان می توانند فاصله ی یک متری بین یکدیگر را رعایت کنند.

فردا درهای موزه باشگاه یوونتوس ساعت ۱۰٫۳۰ صبح باز خواهد شد.