تاریخ های برگزاری هفته ۲۷ و ۲۸ توسط لیگ فوتبال سری آ اعلام شد.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – جزئیات روزها و مسابقات در زیر آمده است.

بولونیا – یوونتوس جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۵

یوونتوس – لچه شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۵