به روزرسانی ویروس کرونا

خبرنگار: مدیر

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – به دنبال انتشار اخبار دیروز مبنی بر ابتلا شدن دنیله روگانی به ویروز کرونا، بر اساس مقررات موجود مطابق با الزامات مقامات بهداشتی ۱۲۱ نفر از جمله بازیکنان فوتبال، کارمندان، مدیران، همراهان و کارمندان باشگاه یوونتوس در خانه خود ایزوله شدند.