در ۱۲ مارس ۱۹۲۱ یکی از مهمترین چهره های تاریخ باشگاه در تورین متولد شد: جیووانی آنیلی.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – اشتیاق او به یوونتوس همیشه همراه رنگهای باشگاه بود: وی از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۳ به عنوان رئیس یوونتوس فعالیت میکرد و پس از دوران مدیریتش نزدیک تیم و هواداران نیز حضور داشت.
اشتیاق، از خود گذشتگی و عشق بی قید و شرط، صفاتی بودند که در تمام این مدت او را همراهی میکرد.

آنیلی به سبک فراموش نشدنی خود، همراه با ظرافت، کاریزما و شایستگی مرد نمادین باشگاه یوونتوس به حساب می آید. آنیلی که دارای شخصیتی قوی و پرشور بود، حتی در سخت ترین موقعیت ها با هوش و حرفه خود قادر به روبرو شدن با هر شرایطی بود.

او با عنوان “L’Avocato” یا “مدعی” شناخته شده بود.

هر موفقیتی که در طول این سالها به دست آمده است به او اختصاص دارد. مطمئنا وی با دیدن موفقیت بی حد و مرز کنونی باشگاه یوونتوس خوشحال میشد و در مورد این سالهای خارق العاده با سبک غیرقابل توصیف خود اظهار نظر می کرد.

“زمانی که حرف J را در روزنامه ها می خوانم هیجان زده میشوم، چراکه مستقیما یوونتوس به ذهنم خطور می‌کند” این یکی از معروفترین مصاحبه های جیووانی آنیلی است که در موزه باشگاه یوونتوس نیز دیده می‌شود.

بدون شک نام جیووانی آنیلی همواره در کنار نام باشگاه یوونتوس شنیده میشود، این اتحادی است که برای همیشه و بدون تغییر، پیوند عمیق و ابدی وی با باشگاه یوونتوس را نشان می‌دهد.