به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – امروز روز جهانی مبارزه با نژادپرستی است. باشگاه یوونتوس نیز در این میان حمایت و پایبندی خود را در این زمینه نشان داده است.

در این شرایط حساس برای تمام کشور ها، باشگاه یوونتوس پروژه های آموزشی خود را برای مدارس و دانش آموزان ادامه میدهد. همچنین هدف اصلی این برنامه آموزشی درگیر کردن بیشتر خانواده ها با مضامین اصلیست که این مسیر را تشکیل می دهند: نژاد، تبعیض، غیرت و تعصب.

پروژه فوتبال بدون نژادپرستی جزو هدف های اصلی باشگاه یوونتوس است تا بتواند در مورد آگاهی و مسئولیت پذیری نسل های جوانتر در مورد فعالیت های تمرینی و لحظاتی در
بازی تاثیر گذار باشد.

همچنین به عنوان بخشی از برنامه در تاریخ ۲۱ مارس، پلتفرم کالج یوونتوس با یادگیری از راه دور به دانش آموزان فرصتی داد تا لحظه ای از کار و تأمل را تجربه کنند.

در واقع کلمه‌ی “نسل بشر” این مسئله را از توضیح مفاهیم تبعیض و نژادپرستی شروع می کند، این دو در روابط و ارتباطات اجتماعی در یک تیم یا گروهی از دوستان در زندگی روزمره در مدرسه حضور دارد.