آندرا آنیلی رئیس باشگاه یوونتوس به باشگاه های اروپایی هشدار داد که توسط ویروس همه گیر کرونا “با بحران واقعی تمام هستی روبرو هستیم”.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – فصل فوتبالی در اروپا ۲۰۱۹-۲۰ همچنان در کشورهای مختلف در حالت تعلیق کامل قرار دارد.

با مشکل فعلی و این بحران بدون فوتبال، آینده‌ی تاریکی قابل پیش بینی است. آنیلی – در نقش خود به عنوان رئیس انجمن باشگاه های اروپا – اعتراف می کند که این “بزرگترین چالش” مسابقات تا به امروز است.

وی در مکاتبه با رویترز مدعی شده است که: “همه ما مدیران فوتبال مسئول رفاه و پایداری باشگاه هایی هستیم که مدیریت می کنیم، با بحران واقعی تمام هستی روبرو هستیم.”

“از آنجا که تمام فعالیت های فوتبالی اکنون در حالت تعویق است، دستمزد کارکنان و سایر هزینه های عملیاتی و از همه مهم تر دستمزد بازیکنان به آن بستگی دارد.”

“هیچ کس مقصر نیست و به زمان بر میگردد. پاسخگویی به نگرانی های ما بزرگترین چالشی خواهد بود که بازی و صنعت ما تاکنون با آن روبرو بوده است.”

وی در پایان گفت: “بحث های زیادی درباره اینکه رویکرد صدور مجوز یوفا چگونه است انجام شده و چارچوب FFP (Food for Peace یا غذا برای صلح) با توجه به بحران فعلی باید بحث اصلی باشد.”