رسمی: تمرینات سری آ از ماه می آغاز خواهد شد

خبرنگار: الناز لرکی

نخست وزیر ایتالیا جوزپه کونته تایید کرد که کشور ایتالیا وارد فاز دوم مبارزه با ویروس کرونا شده است؛ این به این معناست که تمرینات سری آ میتواند از ماه می از سر گرفته شود.

نخست وزیر ایتالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که تمرینات فردی میتواند از ۴ می از سرگرفته شود، درحالی که تمرینات گروهی باید از ۱۸ می انجام بشود.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – کونته در این کنفرانس گفت: “همه ی شما قدرت، شجاعت، احساس مسئولیت و همبستگی خود را نشان دادید. اکنون مرحله ی زندگی کردن با این ویروس آغاز شده است و همه ی ما باید در این دوران آگاه باشیم. این خطر وجود دارد که شاهد صعود نموداری در برخی مناطق کشور باشیم.”

“حفظ فاصله ی اجتماعی، حداقل یک متر بسیار اهمیت خواهد داشت. حتی وقتی میخواهیم خانواده ی خود را ببینیم بازهم باید احتیاط کنیم زیرا دانشمدان به ما می گویند حداقل یکی از چهار عفونت از طریق اعضای خانواده به ما منتقل می شود.”

“اگر شما فاصله ی اجتماعی را رعایت نکنید، دوباره نمودار افزایش پیدا می کند؛ به همین ترتیب افرادی بیشتری کشته می شوند و ما خسارت جبران ناپذیری را به اقتصاد خود وارد خواهیم کرد. اگر شما عاشق این کشور هستید پس به فاصله ی اجتماعی احترام بگذارید.”

“از ۴ می به مدت دو هفته تا ۱۸ می ما دستورالعمل های فاصله ی اجتماعی را تایید می کنیم، بنابراین مسافرت ها باید کاهش یابد. در هرصورت ما اجازه ی دید و بازدیدهای خانوادگی را برای منظورهای هدفدار می دهیم، اما فقط بازدید های هدفمند با حفظ فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک مجاز می باشد. تا ۴ می هیچگونه دورهمی بزرگ خانوادگی برگزار نمی شود.”

“فعالیت های ورزشی میتوانند با حفظ دومتر فاصله به اجرا در بیایند. درحالی که برای پیاده روی یک متر فاصله کافی می باشد.”