سری آ از ۱۳ ژوئن ازسر گرفته میشود

خبرنگار: الناز لرکی

درحالی که تایید شده است تمرین تیم ها از دوشنبه ازسرگرفته شود، سری آ ایتالیا اعلام کرد که فصل ۲۰۱۹/۲۰ میتواند از ۱۳ ژوئن دوباره آغاز شود.

دولت خواستار تغییر در پروتکل های پزشکی بود اما به هر صورت اجازه ی انجام تمرینات از ۱۸ می صادر شده است.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – بیانیه ایی در وبسایت رسمی لیگ تاریخ بازگشایی مجدد لیگ را تایید کرد: “باتوجه به ازسرگیری فعالیت های ورزشی، مطابق تصمیمات دولت و مطابق با پروتکل های پزشکی برای محافظت از بازیکنان و همه ی پرسنل، تاریخ ۱۳ ژوئن برای بازگشایی مجدد لیگ در نظر گرفته شده است.”

۱۶ باشگاه سری آ در جلسه ی امروز به آن تاریخ رای دادند، درحالی که ۴ تیم دیگر به تاریخ ۲۰ ژوئن برای ازسرگیری لیگ رای دادند.

برخلاف بوندس لیگا، رویه ی لیگ در ایتالیا به این صورت انجام می گیرد که اگر پس از ۱۸ می تست هر یک از بازیکنان یا کارکنان مثبت اعلام شد، کل تیم باید یک قرنطینه ی ۱۵ روزه را بگذرانند.

کوریره دلو اسپورت گزارش کرده است، درصورت تایید شروع لیگ در تاریخ ۱۳ ژوئن، بازی های لیگ را میتوان هر ۳ یا ۴ روز یکبار در ماه ژوئن انجام داد، کوپا ایتالیا در ماه جولای و چمپیونز لیگ و لیگ اروپا را هم در ماه آگوست برگزار کنند.