تمرینات انفرادی روز پنچشنبه

خبرنگار: الناز لرکی

جلسات تمرین فردی در محل تمرینی یووه همچنان ادامه دارد، جایی که امروز مائوریتزیو ساری هم به تمرینات یووه بازگشت.

کار در محل تمرینی یوونتوس ادامه دارد. به مانند روزهای اخیر، بازیکنان جلسات تمرین فردی را انجام می دهند.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – خبر امروز حاکی از بازگشت مائوریتزیو ساری به تمرینات بود، کسی که در مرکز تمرینات یوونتوس هم حضور پیدا کرده بود.