از روز دوشنبه ۱۸ می (۲۹ اردیبهشت)، همه ی فروشگاه های یوونتوس در تورین دوباره باز شد؛ درحالی که فروشگاه یوونتوس در شهر رم روز چهارشنبه ۲۰ می (۳۱ اردیبهشت) و در شهر میلان روز جمعه ۲۲ می (۲ خرداد) باز خواهد شد.

از این هفته شروع می شود، همه ی طرفداران بالاخره قادر خواهند بود تا دوباره از فروشگاه یوونتوس دیدن کنند.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – تورین اولین شهری بود که در تاریخ ۱۸ می (۲۹ اردیبهشت) کرکره فروشگاه های خود را بالا کشید، با بازگشایی دوباره در تمامی فروشگاه ها (مرکز خرید، مگااستور و لینگوتو). سپس در روز چهارشنبه در تاریخ ۲۰ می (۳۱ اردیبهشت)، فروشگاه مرکز خرید روما در پایتخت بازگشایی می شود، پس از آن فروشگاه مرکز خرید میلانو در جمعه ۲۲ می (۲ خرداد) باز خواهد شد.

ساعات بازگشایی فروشگاه به شرح زیر می باشد:

 • مرکز خرید تورین: ۱۰:۳۰ – ۱۹:۰۰
 • مگا استور استادیوم: ۱۰:۳۰ – ۱۹
 • لینگوتو تورین: ۱۰:۰۰ – ۲۰:۰۰
 • مرکز خرید رم: ۱۱:۰۰ – ۱۹:۳۰
 • مرکز خرید میلان: ۱۰:۳۰ – ۱۹:۰۰

با احترام به سلامتی مشتریان و کارکنان، همه ی فروشگاه ها پروتکل های بهداشتی را اتخاذ خواهند کرد:

 • کارکنان فروشگاه به ماسک و دستکش های محافظ مجهز خواهند بود.
 • اجازه ی ورود به فروشگاه فقط در صورت مجهز بودن مشتریان به ماسک های مناسب خواهد بود (پوشش کامل بینی و دهان را شامل شود).
 • ورودی های متناوب براساس سایز فروشگاه ها.
 • موانع حفاظتی در صندوق های پول انجام شده است.
 • مسافت های ایمنی.
 • ژل های ضد عفونی کننده در دسترس مشتریان و کارکنان فروش قرار خواهد گرفت.