تمرینات آماده سازی در JTC ادامه دارد

خبرنگار: الناز لرکی

دیروز تمام بازیکنان تیم تحت آزمایش های تشخیصی قرار گرفتند، خوشبختانه نتایج آن منفی بود.

برنامه ی تمرینی یوونتوس در کونتیناسا ادامه دارد. اکنون چند روزی است که بازیکنان یووونتوس تمرینات انفرادی خود را در گروه های کوچک انجام می دهند، درحالی که تام بازیکنان فاصله ی خود را حفظ می کنند.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – دیروز با استفاده از پروتکل های کمیسیون علمی پزشکی اتحادیه ی فدراسیون فوتبال ایتالیا، کل تیم تحت آزمایش های تشخیصی قرار گرفتند که نتایج آن منفی بود؛ در چند روز آینده تمرینات در گروه های بزرگ تر از سر گرفته خواهد شد.