تاکتیک های روز چهارشنبه

خبرنگار: الناز لرکی

بیانکونروها امروز صبح در یک جلسه تاکتیکی شرکت کردند.

تنها چند روز به بازگشت یوونتوس به میدان باقی مانده است. امروز صبح طبق معمول بازیکنان تیم یوونتوس  تمرینات خود را در مرکز تمرینی کونتیناسا انجام دادند.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – مائوریتزیو ساری یک جلسه تمرینی ترتیب داد که در پایان با یک مسابقه تیمی همراه بود.

تمرین بعدی برای فردا بعد از ظهر برنامه ریزی شده است.