تمرینات روز سه شنبه در کونتیناسا

خبرنگار: الناز لرکی

شاگردان مائوریتزیو ساری به تمرینات آماده سازی ادامه می دهند.

شمارش معکوس برای بازگشت به میدان برای یوونتوس ادامه دارد. امروز صبح بازیکنان تمرین آماده سازی خود را با جلسه ای تمرینی در مرکز تمرینی کونتیناسا ادامه دادند.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس –  برنامه ی امروز بیانکونری شامل تمرینات ترکیبی فنی اولیه و گرم کردن فیزیکی و سپس تمرینات روتین و در پایان یک مسابقه ميان تيمی برگزار شد.

تمرین بعدی فردا چهارشنبه ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد)، برای صبح برنامه ریزی شده است.