آخرین تمرین برای بازی پیش رو با لچه

خبرنگار: سجاد عبداللهی

از دوشنبه تا … جمعه.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – فردا عصر یوونتوس در مقابل لچه به زمین بازی خواهد آمد (ساعت بازی به وقت ایتالیا ۲۱:۴۵).

ما در ورزشگاه آلیانز بازی خواهیم کرد و این تیم امروز بعد از ظهر قبل از بازی، در کانتیناسا تحت راهنمایی ­های ساری تمرین خواهد کرد.

به منظور آمادگی برای بازی، یک مسابقه تمرینی در برنامه امروز گروه بود؛ انتظار می ­رفت فردا صبح به عنوان آخرین جلسه تمرینی قبل از بازی با لچه باشد.