باشگاه یوونتوس اعلام کرد که با باشگاه بارسلونا به توافق رسیده است.

قرارداد رسمی این بازیکن برزیلی به رقم ۷۲ میلیون یورو به مدت چهارسال می باشد. ارزش این خرید ممکن است نهایتا تا ۱۰ میلیون یورو افزایش یابد. باشگاه یوونتوس و آرتور قراردادی ۵ ساله تا تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ را تنظیم کرده اند.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – قرارداد پیانیچ هم در چهارسال قابل پرداخت به ارزش ۶۰ میلیون یورو می باشد. این رقم ممکن است که در طول قرارداد تا ۵ میلیون یورو افزایش یابد. تاثیر اقتصادی آن ۴۱٫۸ میلیون یورو مثبت خواهد بود، با توجه به سهم خالص و هزینه های کمکی.