معاینات پزشکی بانوان یوونتوس

خبرنگار: سجاد عبداللهی

بازگشت دوباره بانوان و معاینات پزشکی در j medial انجام گرفت.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – بین دیروز و امروز، بانوان یوونتوس به مرکز پزشکی یوونتوس مراجعه کردند تا همانطور که آنها برای پیش فصل آماده می شوند، معاینات پزشکی شان را نیز انجام دهند.