مدیر ارشد مالی و اجرایی جدید در گزارش مالی

خبرنگار: الناز لرکی

تورین، ۱۲ جولای ۲۰۲۰ – باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام کرد که رابطه ی حرفه ای با آقای مارکو ری، مدیر ارشد مالی و اجرایی  باشگاه که گزارش های مالی را تهیه می کرد، دیروز متوقف شد.

در همان زمان، باشگاه یوونتوس اعلام کرد که آقای استفانو برتولا، مدیر اجرایی شرکت را به عنوان مدیر ارشد امور مالی منصوب کرده است. این امر با توجه به تجربه ی چندین ساله ی وی در نقش های مالی صورت گرفته است.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – به علاوه، هیئت مدیره مطابق با مقررات فعلی با پیروی از نظر مطلوب هیئت حسابرس، آقای استفانو برتولا را به عنوان مسئول تهیه ی گزارش های مالی مطابق با هنر TUF (جنگنده ی نهایی) منصوب کرده است.

۱۵۴-بیس، ایستادگی تمامی الزامات پیش بینی شده توسط آئین نامه برای این وظیفه ی خاص.

در نهایت مطابق با دستورالعمل های پیش بینی شده توسط .Borsa Italiana S.p.A (بازار سهام و اوراق بهادار ایتالیا) مقررات بازاریابی، باشگاه یوونتوس اعلام کرد که بنظر نمی رسد آقای مارکو ری سهام عادی هیچ شرکتی را در اختیار داشته باشد.

باشگاه یوونتوس از آقای مارکو ر برای سهم خود در توسعه ی شرکت طی سال های خدمت رسانی وی تشکر می کند و برای او بهترین آرزوها را در قدم های بعدی حرفه ای خود خواستار است.