در پی بازی فردا شب در مقابل ساسولو، سرمربی بیانکونری در مقابل خبرنگاران دعوت شده نشست و درباره ی مسابقه بر سر اسکودتو و آخرین وضعیت بعضی از بازیکنان گفت و گو کرد.

حریف های ما

ساسولو تیمی است که در همان مسیر آتلانتا قرار دارد. آن ها درحال تداوم یک پروژه هستند، آن ها سازمان بندی شده اند و یک مربی باهوش دارند. بازیکنان آن ها در فرم عالی قرار دارند و تیمی خطرناک هستند. تیم آن ها ۱۷ گل در ۶ مسابقه به ثمر رسانده اند، بنابراین زمان گل زنی مشکلی نداریم.

د زربی همیشه توانسته است روی تیم های خود اثر بگذارد. او جذاب ترین مربی در میان مربی های جوان می باشد. حداقل ما در سطح اشتیاق و انگیزه برابر خواهیم بود، چون ما در لحظه ای قرار داریم که برای کسب اسکودتو بازی می کنیم.

رقابت بر سر اسکودتو

این اسکودتو به صورت مناسب اهدا نمی شود و همچنان باید برای آن جنگید. در ورزش هیچ نتیجه ی واضحی وجود ندارد. در این لحظه از فصل ما باید کمی محاسبات انجام دهیم و بعدا درباره ی دیگر چیزها تفکر کنیم. امیدوارم در آینده قادر باشیم که چرخش های بیشتری انجام دهیم.

وضعیت جدید بازیکنان

مریح دمیرال خوب است اما برای بازگشت به فرم فیزیکی خود به زمان نیاز دارد. آرون رمزی بازیکنی است که بیشترین گل را برای به ثمر رساندن در پاهای خود دارد، ما بازیکنان رو به رشدی داریم که میتوانند در حملات تهاجمی شراکت کنند، مانند بنتانکور و ربیو. حذف میرالم پیانیچ فقط یک پیشگیری و احتیاط بود.

بونوچی در ناحیه ی پا مشکل دارد که ما امروز این مسئله را ارزیابی می کنیم. غیبت کیه لینی یکی از حسرت های بزرگ این فصل است. او بازیکنی است که میداند چگونه محرک باشد. او ۵ روز است که با تیم تمرین می کند: من شاهد رشد او هستم و در آینده نیز او کمک بزرگی به ما خواهد کرد.