اردوهای تابستانی یوونتوس آغاز شده است

خبرنگار: سجاد عبداللهی

چراغ سبز داده شده است! در حقیقت با شروع از این هفته اولین فعالیت های یوونتوس در اردوگاه تابستانی ۲۰۲۰ آغاز شد. برای جوانان این یک تجربه منحصر به فرد است.

امسال اردوهای تابستانی یوونتوس ظاهرشان را تغییر داده اند اما هنوز هم سرگرم کننده اند. روشی جدید با مکانهای حتی بیشتر در سراسر ایتالیا (کشف آنها در ادامه) در www.juvesummercamp.com و یک فرمول جدید که شامل مکان های محدود برای اطمینان از امنیت است.

چراسکو (پیمونت)
جراسن (ولا دآستا)
میلان (لمباردی)
تریست (فرولی ونزی جولیا)
و باری (پاگلیا)

اولین مکانهایی بودند که میزبان اردوی تابستانی یوونتوس ۲۰۲۰ بودند ، اما ثبت نام هنوز امکان پذیر است.

منتظر چی هستی؟ شما هنوز هم در حال لذت بردن از تجربه ای هستید که اکنون فرصتی برای گرفتن زمینه برای یک تابستان سیاه و سفید است.

آخرین مکان های موجود را در www.juvesummercamp.com بیابید!