تولدت مبارک دنیله

خبرنگار: سجاد عبداللهی

امروز برای دنیله روگانی به دلایل بسیاری روز خاصی است.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – چون در این بین، تولد او در محل کار است که در این زمان از سال برای او بسیار غیر عادی است.

پس از آن جشن گرفتن همراه هم تیمی های خود برای کسب نهمین اسکودتو پیاپی یوونتوس و پنجمین اسکودتو برای او، این یک شاهکار کوچک نیست.

و به این دلیل که تولد او در یک زمان خاص برای همه اتفاق می‌افتد، اما این برای دنیله بسیار مهم است. این یعنی بازگشت به زمین بعد از یک دوره پیچیده و قطعا نه به دلایل فوتبال.

او ثابت کرده است که از حد معمول قوی تر است و همه ما بهترین تولد را برای او آرزو می کنیم.

باشد که امشب با پیروزی زیبا روبرو شود.

بهترین آرزوها برایت دنیله