تحلیل ساری پس از بازی کالیاری – یووه

خبرنگار: سجاد عبداللهی

انرژی خود را بازیابی و هوش و ذکاوت خود را دوباره به دست آورید و جمعه آینده در برابر لیون بیش‌ترین تلاش خود را بکنید. این همان چیزی است که آقای ساری به آن فکر می کند.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – او پس از بازی مقابل کالیاری گفت: “ما از بازی امروز نگران نیستیم، ما چند روز پیش قهرمانی اسکودتو را به دست آوردیم. به دلایل زیادی یک عصر غیر عادی بود. اکنون ریکاوری برای بازی در روز جمعه مهم است.”

“ذهنیت و سطح دریبل رضایت بخش است آنچه باید افزایش یابد سرعت پاس و سرعت گردش توپ است اما این نیز صادق است که برای انجام این کار شما به هوش ورزشی بیشتری نیاز دارید.”

وی سپس به خط حمله اشاره کرد و گفت: “قدرت رونالدو این است که از نظر حرکات قابل شناسایی نیست، او غریزی است، و اغلب این حالتی است که مهاجم دیگر باید خود را با او وفق دهد. حضور امروز او؟ دیروز با او صحبت کردیم و او بسیار با انگیزه بود و می خواست بازی کند.”