چه مهمانی در کمپ تابستانی ۲۰۲۰

خبرنگار: سجاد عبداللهی

وقتی می‌گوییم که کمپ‌های تابستانی تجربیات به یاد ماندنی را محقق می کنند، شوخی نمی‌کنیم.

به گزارش کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس – شاید امسال زیباتر هم بود. فعالیت‌های کمپ تابستانی یوونتوس متوقف نشد و در واقع بیش از ۶۵۰ کودک در ۱۴ هفته فوتبال در آفتاب و با سرگرمی سازماندهی‌ شده با مربیان یوونتوس در ۱۴ منطقه در سراسر ایتالیا شرکت کردند.

تمایل به بازگشت به زمین و سرگرمی زیاد بود و ناامید کننده نبود. شور و شوق شرکت کنندگان و مربیان اجازه داد تا به مفهوم “واقعیت ببخش” جان بدهند، زیرا در واقع لبخندها و لذتی که بر چهره دختران و پسران نقش بسته بود چیزی بود که دیده می‌شد.

و سپس یک ظاهر خاص از یک افسانه در وینوو چند روز پیش مهمان بود. دیوید ترزگه همه را در اردوگاه غافلگیر کرد، در حالی که سوار بر یک جیپ رنگاد ۴xe، ماشین جدید مجهز به تکنولوژی ترکیبی بود.

بچه‌ها یک جلسه تمرین فراموش‌ نشدنی با او داشتند. تجربه دیگری که بچه‌های ما همیشه در قلبشان خواهند داشت.