جراحی موفقیت آمیز دلیخت

خبرنگار: سجاد عبداللهی

امروز صبح، ماتیاس دلیخت تحت عمل جراحی شانه راست در کلینیک UPMC سالواتور موندی در رم قرار گرفت.

این عمل که توسط دکتر ولکر مساح و با کمک پزشکان، برایسون لسنیاک و فابریزیو مارگریتینی و با حضور دکتر لوکا استفانینی، رئیس بخش پزشکی یوونتوس انجام شد موفقیت آمیز بود.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – زمان بازیابی برآورد شده برای وی حدود سه ماه است.