لیون برنده ی تورنمنت وئولیا

خبرنگار: سجاد عبداللهی

بانوان با تجربه ی لیون با قدرت در برابر بانوان یوونتوس حاضر شدند و پیروزی ۳-۰ را در غروب یکشنبه در جام وئولیا به دست آوردند.

در ۲۸ دقیقه ی اول بازی همه چیز برابر بود و دروازه بان ها وادار به واکنش نشدند. اما لیون از کرنر ها استفاده کرد و به فاصله ی سه دقیقه برتری دو گله را با ضربات سر رنارد و بوکانان به دست آورد.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – باچیک و استاسکووا در ابتدای نیمه ی دوم جایگزین جولیانی و روسوچی شدند. دروازه بان کرواسیایی وادار به واکنش روی ضربه کرنویا شد. لیون همچنان در حال فشار آوردن بود، اما تلاش آنها توسط باچیک بی ثمر ماند چرا که دابل سیوی ارزشمند در برابر ضربات از نزدیک پاریس و مایری انجام داد و بعد از آن هم مهار عالی دیگری در برابر ده له سامر داشت. در دقیقه ی ۷۹، مالارد توپ ریباند شده را به چنگ آورد، آن را وارد دروازه و نتیجه را ۳-۰ کرد. یووه برای کمتر کردن اختلاف تلاش کرد اما میسر نشد و کارشان در جام وئولیا به پایان رسید.

نظرات سمبرانت

“ما هفته ی بعد فصل را آغاز می کنیم و من فکر می کنم که روزهای خوبی را در اینجا سپری کردیم. امروز در برابر تیم خوبی بازی داشتیم و به آن آگاه بودیم. ما دو گل از کرنر دریافت کردیم. امروز علاوه بر ایستادگی، سخت تلاش کردیم. این دو مسابقه، بازی های خوبی برای ما پیش از آغاز فصل بودند.”

ترکیب یوونتوس : جولیانی (باچیک۴۶)، هرینن (لوندروف۵۷)، گاما، سمبرانت، بوآتین (جوردانو۸۱)، گالی (کاروسو۵۷)، پدرسن (زمانیان۶۹)، روسوچی (استاسکووا۴۶)، چرنویا، بونانسه آ، جیرلی(ماریا آلوز۶۹)

ذخیره ها : باچیک، تاسلی، جوردانو، کرر، اسکیبراس، کاروسو، ماریا آلوز، زمانیان، لوندروف، استاسکووا

در ادامه تصاویری از این مسابقه را مشاهده می کنیم.