دو جلسه تمرین در JTC

خبرنگار: سجاد عبداللهی

در روز دوم آماده‌سازی، یوونتوس در دو نوبت به تمرین پرداخت. تیم تحت هدایت آندره آ پیرلو هم صبح و هم بعد از ظهر در JTC حاضر شد.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – در اولین جلسه تمرینی امروز، بازیکنان مطابق پروتكل های بهداشتی به گروه های كوچك تقسیم شدند و تست های ورزشی را پشت سر گذاشتند در حالی كه برای دومین جلسه تمركز بر روی تمرینات فنی بود.

فردا، برنامه کار مشابه امروز است و تیم هم صبح و هم بعد از ظهر به تمرین خواهد پرداخت.