جلسه ی تاکتیکی در JTC

خبرنگار: الناز لرکی

اولین جلسه ی تمرین گروهی و اولین جلسه ی تمرینات تاکتیکی برای یوونتوس.

پس از چند جلسه  تمرین در روزهای اخیر که در گروه های کوچک و مطابق پروتکل های بهداشتی انجام شد، تیم دوباره قابلیت کار گروهی را پیدا کرد و آندره آ پیرلو و دستیارانش از این فرصت استفاده کردند.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – بنابراین مسائل تاکتیکی موضوع اصلی جلسه های تمرینی امروز در JTC بود و بیانکونری با تمرین بر روی حرکات و مکانیزم هایی که پیش از بازی اول فصل جدید به جذب آن نیاز داشت، کار خود را آغاز کرد.

بیانکونری فردا به زمین باز می گردد اما تنها برای یک جلسه ی تمرینی در بعد از ظهر.

تصاویر تمرینات امروز در JTC