تمرین بعد از ظهر در JTC

خبرنگار: الناز لرکی

پس از آنکه دو روز کامل در JTC گذشت، بیانکونری از استراحتی چند ساعته در صبح استفاده کردند و لذت بردند.

درواقع امروز تنها یک جلسه تمرین برگزار شد و تیم امروز بعد از ظهر ابتدا روی گرم شدن تمرکز کرد و در پی آن یک جلسه ی تاکتیکی برگزار شد و سپس با یک مسابقه ی تمرینی پایان یافت.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – پائولو دیبالا هم به منظور ادامه دادن برنامه ی ریکاوری خود به JTC بازگشت.

برنامه ی فردا هم به همین شکل می باشد: بیانکونری در بعد از ظهر دوباره وارد زمین شده و به تمرین می پردازد.