تست پزشکی وستون مک کنی در J|Medical

خبرنگار: الناز لرکی

او دیروز عصر به تورین رسید و امروز روز خود را زود آغاز کرد: در واقع وستون مک کنی ساعت ۹ به J|Medical آمد تا تحت آزمایشات پزشکی قرار بگیرد.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – همه ی اینها در روز تولد او؛ تولدت مبارک وستون!