شنبه ۲۹ آگوست ( ۸ شهریور ) ساعت ۲۰:۴۵ به وقت ایتالیا، بانوان یوونتوس اولین بازی خانگی فصل خود را در سری آ، مقابل بانوان امپولی انجام خواهند داد.

این بازی از تلویزیون یوونتوس پخش خواهد شد.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – لیست بازیکنان دعوت شده توسط ریتا گوآرینو به شرح زیر می باشد:

۴۲ باچیک

۹۹ برتی

۱۳ بوآتین

۱۱ بونانسه آ

۲۵ کارر

۲۱ کاروسو

۷ چرنویا

۴ گالی

۳ گاما

۳۳ جوردانو

۱۰ جیرلی

۱ جولیانی

۲ هیرینن

۱۴ پدرسن

۱۸ روسوچی

۲۴ شیبراس

۳۲ سمبرانت

۱۲ لندورف

۲۰ سوزا آلوس

۹ استاسکوا

۴۶ تاسلی

۱۹ زمانیان