مسابقه ی تمرینی در JTC

خبرنگار: الناز لرکی

یووه تحت هدایت پیرلو و دستیارانش صبح خود را درون زمین گذراند و هفته ی اول تمرینات را با یک مسابقه ی تمرینی با تیم های مختلط، به پایان رساند.

بنتانکور، داگلاس کاستا، خدیرا و رمزی طبق برنامه ریزی تمرینات شخصی سازی شده انجام دادند و دیبالا دوره ی فیزیوتراپی از پیش تعیین شده ی خود را ادامه داد.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – بیانکونری فردا را به استراحت می پردازد و دوشنبه بعد از ظهر دوباره در مرکز تمرینات جمع خواهند شد. دمیرال، بونوچی، برناردسکی، کیه لینی، پلگرینی، شزنی، رونالدو، کولوشوسکی و ربیو؛ بخاطر حضور در تیم های ملی مربوطه غایب خواهند بود.