تمرینات تاکتیکی و مالکیت توپ

خبرنگار: سجاد عبداللهی

در روزی که بیانکونری از زمان بندی بازی های لیگ مطلع شد، این تیم به آماده سازی خود در مرکز آموزش ادامه داد.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – تیم، دوباره بدون بازیکنانی که وظیفه بازی در تیم ملی را بر عهده داشتند، تحت مربیگری پیرلو به تمرین پرداخت. صبح، بعد از گرم کردن و تمرین های معمول، آن ها تمام نیروی خود را قبل از اتمام این جلسه با یک مسابقه تمرینی، وقف کار تاکتیکی و مالکیت توپ کردند.

انتظار می رود فردا صبح دوباره تیم به تمرین در JTC بپردازد.