به روز رسانی وضعیت پزشکی فدریکو برناردسکی

خبرنگار: سجاد عبداللهی

به دنبال مشکل عضلانی گزارش شده برای فدریکو برناردسکی در تمرینات تیم ملی، وی امروز تحت معاینه رادیولوژی در جی مدیکال قرار گرفت و طی این تست ضایعه ای از درجه متوسط در ​​ناحیه عضله ران پای چپ را برای وی تشخیص داده شد. 

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس –طی ۱۵ روز آینده بررسی های جدیدی بر روی او انجام خواهد شد.