به یاد شیره آ

خبرنگار: الناز لرکی

۳ سپتامبر ۱۹۸۹٫ هرسال این روز مانند همان یکشنبه ای است که این اتفاق رخ داد. یک روز بارانی در لهستان. در آن یکسنبه پس از مشاهده ی بازی تیم گورنیک زابژه که حریف یوونتوس در رقابت های جام یوفا بود، گائتانو شیره آ از دنیا رفت.

او نه تنها یک قهرمان بلکه یک مدافع بی نظیر و مردی با قدوقامت باورنکردنی بود. آن روز در لهستان بخشی از ما محو شد زیرا او بخشی از ما بود: او نماینده ی تمام ارزش های ما بود و نمونه ای از آموزش، کلاس، ورزش و انسانیت را به میدان آورد.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس –  گائتانو نه تنها بخشی از ما بلکه همه ی ما بود. و هنوز هم هست.

به همین دلیل امروز ، مثل همیشه، به یاد این مرد بی نظیر؛ همگی ما در کنار خانواده ی شیره آ خواهیم بود.