زمان و تاریخ تایید شده برای چهار مسابقه ابتدایی

خبرنگار: سجاد عبداللهی

بیانکونری فصل ۲۰۲۰/۲۱ سری آ را روز یکشنبه ۲۰ سپتامبر در ورزشگاه آلیانز مقابل سمپدوریا آغاز می کند. هر چهار مسابقه ابتدایی برای ساعت ۲۰:۴۵ برنامه ریزی شده است و یووه قرار است سه بازی خود را در عصر یکشنبه و یک مسابقه دیگر را روز شنبه به میدان برود.

به گزارش باشگاه طرفداران رسمی یوونتوس – در اینجا می توانید زمان و تاریخ رسمی چهار دیدار ابتدایی لیگ را ببینید:

مسابقه روز اول: یوونتوس – سمپدوریا در روز یکشنبه ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) ساعت ۲۰:۴۵

مسابقه روز دوم: رم – یوونتوس در روز یکشنبه ۶ مهر (۲۷ سپتامبر) ساعت ۲۰:۴۵

مسابقه روز سوم: یوونتوس – ناپولی در روز یکشنبه ۱۳ مهر (۴ اکتبر) ساعت ۲۰:۴۵

مسابقه روز چهارم: کروتونه – یوونتوس در روز شنبه ۲۷ مهر (۱۷ اکتبر) ساعت ۲۰:۴۵