به روز رسانی وضعیت پزشکی والنتینا چرنویا

خبرنگار: سجاد عبداللهی

والنتینا چرنویا برای بررسی وضعیت مصدومیت خود امروز در JMedical حاضر شد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – نتیجه آزمایشات نشان داد که بازیکن یوونتوس دچار آسیب ماهیچه در کشاله ران چپ شده است. روند توان‌بخشی وی در روزهای آینده آغاز خواهد شد.