هفته جدید تمرینات

خبرنگار: سجاد عبداللهی

هفته جدید تمرینات آماده سازی یووه امروز در مرکز تمرینی یوونتوس آغاز شد. فصل جدید سری آ ۲۰۲۰/۲۱ هر روز نزدیک و نزدیکتر می شود. اولین بازی یووه روز یکشنبه ۲۰ سپتامبر در ورزشگاه آلیانز برابر سمپدوریا می باشد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – بیانکونرا ها که از یک روز تتعطیلی برگشته اند امروز بعد از ظهر یک جلسه تمرین داشتند که در آن پس از گرم کردن، تمرینات بدن سازی و مالکیت توپ، جلسه را با یک بازی درون تیمی به پایان رساندند.

فردا سه شنبه ۸ سپتامبر تمرین برای نوبت صبح برنامه ریزی شده است.