تمرین صبح در کونتیناسا

خبرنگار: سجاد عبداللهی

تیم امروز صبح، پس از جلسه بعد از ظهر دیروز، در شرایط آب و هوایی خنک‌تر تمرین کرد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – بیانکونروها با تمرکز بر دفاع و حمله بر روی تاکتیک‌های تیم کار کردند و طبق معمول جلسه را با مسابقه تمرینی به پایان رساندند. وستون مک کنی امروز را به استراحت پرداخت.

تمرین بعدی شنبه صبح در کونتیناسا برنامه ریزی شده است.