رندستاد شریک رسمی یوونتوس تا سال ۲۰۲۲

خبرنگار: سجاد عبداللهی

یوونتوس و رندستاد تا سال ۲۰۲۲ با یکدیگر. شخصیت پیشتاز جهانی در زمینه منابع انسانی همکاری خود را برای دو سال آینده با یوونتوس تمدید کرد و این مشارکت را که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده ادامه داد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – رندستاد یک شرکت چند ملیتی است که در ۳۸ کشور جهان شعبه دارد. همچنین این برند در ورزشگاه آلیانز که محل برگزاری رویدادهای منحصر به فرد با موضوعات و ارزش های گوناگونی که ورزش و دنیای کار را متحد می کند قابل مشاهده است.

جورجیو ریچی مدیر ارشد مالی یوونتوس گفت: “ما از ادامه کار با رندستاد برای دو فصل آینده بسیار خوشحال هستیم. بنابراین مدت زمان کلی این مشارکت به هشت سال می رسد که یکی از طولانی ترین رابطه ها برای باشگاه است. از طریق پروژه های جدید و جستجوی مداوم و متداول برای چالش های جدید در داخل و خارج از زمین، برندهای ما متعهد به پرورش متقابل و پیشروی در بخش های مربوطه خود هستند.”

سخنان مارکو سرزا، مدیر عامل رندستاد ایتالیا نیز جملات با شور و نشاط ریچی را تکرار کرد: “رندستاد و یوونتوس در بخشهای مربوط به خود نقش اصلی را دارند و اشتیاق یکسانی، همان جاه طلبی برای تعالی آشنایی یکسان به سمت نوآوری و آموزش مداوم برای بهبود نتایج به کارشان دارند. تمدید این همکاری برای دو سال دیگر تضمین تطابق کامل بین افرادی است که به دنبال کار مناسب و شرکت هایی که به دنبال بهترین استعدادها هستند و گامی مهم در جهت پیشرفت بیشتر کار و خدمات ماست.”