غروب فردا روزی مهم و خاص خواهد بود.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – نه فقط به خاطر این که آغاز فصلی جدید برای یوونتوس هست، بلکه آن ها به مصاف سمپدوریایی خواهند رفت که چند هفته پیش، بیانکونری سه امتیاز بازی در برابر آن را گرفت و اسکودتو را دریافت کرد.

روزی مهم خواهد بود، چرا که از زمان آغاز شیوع کووید-۱۹ برای اولین بار تماشاچیانی هر چند محدود در استادیوم آلیانز حضور خواهند داشت.

رئیس ناحیه پیدمونت بر اساس حکم ناحیه ای شماره ۹۶ تصویب کرد که حداکثر ۱۰۰۰ تماشاچی اجازه ی تماشای بازی آغازین در برابر سامپدوریا را خواهند داشت. این موضوع در ویدئو کنفرانس میان وزیران: بوچیا، اسپرنزا و اسپادافورا، به همراه رئیس کنفرانس مناطق بوناچینی و فرمانداران ناحیه ای، فدریگا، مارسیلو، توما، باردی، سیریو و فونتانا تصمیم گیری شد.

واجب است گفته شود که حدود ۱۰۰۰ نفر تماشاچی از میان میهمانان اسپانسر ها دعوت شده اند؛ بنابراین، تصریح می کنیم که هیچ بلیتی برای بازی فروخته نخواهد شد و از هواداران یوونتوس می خواهیم که به استادیوم آلیانز نیایند و از اجتماع بیرون از استادیوم خودداری کنند.