پیش نویس بیانیه های مالی

خبرنگار: سجاد عبداللهی

پیش نویس بیانیه های مالی در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ اصلاح و تصویب شد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – به دنبال توافق دو طرفه برای فسخ قرارداد امضا شده با جراردو گونزالو ایگواین و ثبت ارزش باقیمانده بازیکن، که تأثیر منفی اقتصادی بر سال مالی ۲۰۲۰/ ۲۰۱۹ برابر با ۱۸٫۳ میلیون ایجاد کرد، هیئت مدیره پیش نویس بیانیه های مالی ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ را اصلاح و تایید کرده است.

دانلود خبر منتشر شده