اولین جلسه تمرین در هفته جدید

خبرنگار: سجاد عبداللهی

بعد از تساوی یکشنبه مقابل رم و یک روز استراحت با تصمیم آندره آ پیرلو، یوونتوسی ها امروز بعد از ظهر به کمپ تمرینات خود بازگشتند.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – جلسه امروز با تمرینات آمادگی جسمانی شروع، با تمرینات حفظ توپ ادامه و در نهایت با یک مسابقه تمرینی پایان یافت.

دومین جلسه تمرین در این هفته برای صبح فردا برنامه ریزی شده است.